Chambord

50ml
18 Lei

Bailey’s

50ml
15 Lei

Disaronno

50ml
13 Lei

Jagermeister

50ml
13 Lei

Cinzano Bianco

50ml
11 Lei

Cinzano Rosso

50ml
11 Lei

Campari Bitter

50ml
13 Lei

Amaro Averna

50ml
14 Lei

Limoncello

50ml
15 Lei